Teknolojimiz

Ultraviyole ile su, atıksu, hava ve yüzey dezenfeksiyonu UV-C ışımasının mikrop öldürücü etkisine dayanmaktadır.

UV ışıması X-ray ve görülebilen ışık arasındaki elektromanyetik radyasyondan oluşmaktadır. UV dalga boyları 100 ve 400 nanometre arası değişmektedir.

UV nin dalga boyları UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm), UV-C (200-280 nm) ve Vakum UV (100- 200 nm) olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır ve her grubun farklı mikrop öldürücü etkisi vardır.

UV spektrumları içinde UV-C en etkili mikrop öldürücü etkiye sahiptir. Bu dalga boyunda UV ışını DNA, RNA ve proteinler tarafından kolayca emilirler (absorbe edilirler). Bu aralıkta bakteri ve virüslere karşı yüksek dezenfeksiyon verimi sağlandığı için bu aralığa genelde mikrop öldürücü aralık denilir. En yüksek mikrop öldürücü etki 205-280 nm arasında olmaktadır ve mikroorganizmalara en etkili mikrop öldürücü etki 265 nm de sağlanmaktadır.

Mikrop öldürücü etkinin temeli DNA ve RNA moleküllerinin foton absorpsiyonuna dayılıdır. Fotokimyasal reaksiyon DNA ve RNA bağlarının dimerizasyona uğramasına sebep olur. Bu da mikroorganizmaların çoğalabilme özelliklerini ortadan kaldırır.

UV dezenfeksiyon teknolojisi içme ve kullanma suyu, atıksu, hava ve yüzey dezenfeksiyonu uygulamalarında kullanılmaktadır.

UV Teknolojisinin başlıca avantajları

 • Çok etkili bir dezenfeksiyon metodudur.
 • Klorunun etki edemediği mikroorganizmalar (virüs ve protozoa oosit) dahil olmak üzere birçok mikroorganizmaya karşı yüksek verimli etkiye sahiptir.
 • Su ve hava üzerinde fiziksel, kimyasal ve organoleptik etkisinin olmayışı sayesinde; herhangi bir yan madde oluşumu yoktur ve yüksek doz riski mevcut değildir.
 • Düşük ilk yatırım maliyeti, düşük enerji ve işletme maliyeti avantajı sunmaktadır.
 • UV dezenfeksiyon sistemleri kolay işletilmektedir. Özel işletme güvenliğine gerek duyulmamaktadır.
 • Dezenfeksiyon sırasında herhangi bir zehirli kimyasal kalıntı kalmamaktadır.
 • Zararlı dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturmamaktadır.
 • Arıtılmış atıksuda toplam çözünmüş maddede artışa sebep olmamaktadır.
 • Nitrozodimetilamin* gibi yok edilmesi zor olan organik bileşenlere karşı etkilidir.
 • Diğer kimyasal dezenfeksiyon metodlarına göre güvenlidir.
 • Diğer kimyasal dezenfeksiyon metodlarına göre daha az yer kaplamaktadır.
 • UV ışınları ile dezenfeksiyon için gerekli dozun üstüne çıkılması durumunda, Nitrozodimetilamin gibi organik bileşenlerin kalıntı konsantrasyonlarında azalma sağlanmaktadır.

*Nitrozodimetilamin: Karaciğere karşı çok tehlikeli olan ve kanserojen etkiye sahip çok tehlikeli bir atık yan ürünü.


Endüstride UV ışıma kaynağı olarak genelde düşük basınçlı amalgam lambalar ve cıvalı orta basınçlı lambalar kullanılmaktadır.  Orta basınçlı cıvalı lamba teknolojisi, lamba başına yüksek güce sahip olmasına rağmen düşük verimlidirler (% 9-12). Düşük basınçlı amalgam lambalar ise daha yüksek verime (%35-40) sahiptirler ve 1000 W a kadar çıkabilmektedirler.

Düşük basınçlı amalgam lambalar kullanılan UV sistemleri, orta basınçlı cıvalı lambalara göre biraz fazla alan kaplamasına rağmen enerji tüketimi çok düşüktür.

UV dezenfeksiyon sistemlerinin dizaynı, uygulamada istenilen UV dozuna, debiye, fiziksel ve kimyasal parametrelere bağlı olarak belirlenir.  Bunların yanı sıra uygulamanın sürdürülebilirliği, maliyet ve esneklik gibi hususlar diğer önemli dizayn kriterlerindendir.

Site Haritası Litturkey © 2013