Su - Atıksu Dezenfeksiyonu

Su ve Atıksu Dezenfeksiyonu İçin UV Sistemleri

LIT doğal, endüstriyel, içme ve kullanma suyu, atıksu ve daha birçok uygulama için UV dezenfeksiyon sistemleri sunmaktadır. UV dezenfeksiyon sitemleri, uygulamanın kapasitesine, giriş suyu kalitesine, istenilen dezenfeksiyon limitlerine ve işletme koşullarına bağlı olarak projelendirilir.


Birçok LIT ekipmanı, ÖVGW, DVGW, USEPA ve TUV gibi kabul görmüş uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmışlardır.


LIT değişik su kalitesi ve uygulamarı için  4 farklı grup (DUV, DUV Pro, MLP, MLV) UV dezenfeksiyon sistemleri üretkmektedir.


DUV- Yatay lamba dizilimli kapalı basınçlı sistemler.


DUV Pro- Çaprazlama lamba dizilimine sahip kapalı basınçlı sistemler


MLP- Yatay lamba dizilimli açık kanal sistemleri


MLV- Düşey çaprazlama lamba dizilimli açık kanal sistemleri


LIT ürünlerinin otomasyon ve kontrol sistemleri, müşterinin ihtiyacına göre VIPA, SIEMENS, Schneider Elektrik gibi yüksek kaliteli mikroişlemciler kullanılarak tasarlanmaktadır. LIT UV sistemleri, LIT üretimi yada kalitesi ispatlanmış başka bir firma tarafından üretilen, UV yoğunluk ölçerlere sahiptir. Aşırı küçük sistemler haricindeki tüm LIT Ekipmanlarında optimum enerji tüketimini ayarlayan doz ayarlama sistemi vardır.  LIT müşterilerinin talebi ve işletme koşullarına bağlı olarak, etkili kimyasal ve/veya mekanik temizleme sistemleri sunarak dezenfeskiyon veriminin devamlılığı sağlamaktadır.


UV ışın yoğunluğunun UV reaktörü içindeki yayılımı, hidrolik dağılımı ve dengeleme sistemi UV dezenfeksiyonun verimini ve işletme güvenirliliğini belirler. LIT UV ekipmanlarının tasarımı yukarıda belirtilen parametreler ve işletme koşulları göz önünde bulundurularak yapılır.


LIT DUV, DUV Pro, MLP ve MLV dezenfeksiyon grupları; uygulamalardaki özel koşulları, dezenfekte edilmek istenen suyun kalitesine ve istenen çıkış suyu kalitesine bağlı olarak, dezenfeksiyon limitlerini tam olarak sağlaması için A, B, E, F, G, K, N serileri üretilmiş. Her seri en az hidrolik yük kaybı sağlayacak uygun UV geçirgenliğine göre optimize edilir ve maksimum UV dezenfeksiyonu sağlar.

Ürünler
Site Haritası Litturkey © 2013